Tornar a portada CIL

NSTITUCIONS AMB COMPETÈNCIES EN EL LITORAL
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ÀREA D'ESPAIS NATURALS

Comte d'Urgell, 187 1r. Edifici del Rellotge - 08036 Barcelona
T. 93 402 24 81  F. 93 402 24 39
E-mail: a.espaisn@diba.es
Web: www.diba.es/parcs
Planificació i gestió de l'espai buit (no urbanitzat) del territori de la província de Barcelona.

SERVEI D'ACCIÓ TERRITORIAL
Comte d'Urgell, 187 1r. Edifici del Rellotge - 08036 Barcelona
T. 93 402 24 83  
E-mail:
s.acciot@diba.es
Funcions: Potenciar les activitats lligades al suport econòmic i tècnic dels municipis de la província, especialment en matèries relacionades amb la gestió dels espais lliures i el seu territori.

SERVEI DE PARCS NATURALS
Comte d'Urgell, 187 3r, Edifici del Rellotge - 08036 Barcelona
T. 93 402 24 84   F. 93 402 24 93
E-mail: s.parcsn@diba.es
Funcions: Desenvolupar programes d'ajut a la gestió del territori i dels recursos naturals i culturals dels espais protegits que envolten el conjunt metropolitá de Barcelona.

Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona (situats al litoral):
  - Parc Natural del Garraf
  - Parc Agrari del Baix Llobregat
  - Parc Natural del Montnegre i el Corredor
  - Parc de la Serralada de Marina
  - Parc de la Serralada Litoral
Programa Viu el Parc
Programa que pretén vincular les actuacions adreçades a la protecció, la conservació i la divulgació del patrimoni cultural i natural que tenen lloc dins l'àmbit territorial de cada parc.
Projecte de L'Anella Verda Metropolitana
Centre de Documentació del Servei de Parcs Naturals
Compte d'Urgell, 187 - 08036 Barcelona
T. 93 402 28 43
E-mail: melerobj@diba.es
Cal concertar visita per telèfon.
Centres de Documentació dels parcs naturals
OFICINA TÈCNICA DE PLANIFICACIÓ I ANÀLISI TERRITORIAL
Comte d'Urgell, 187 3r, Edifici del Rellotge - 08036 Barcelona
T. 93 402 28 96   F. 93 402 28 97
E-mail: ot.territorial@diba.es
Funcions: Suport als ens locals en l'ordenació i gestió del sòl no urbanitzable mitjançant programes de valorització, anàlisi, difusió, protecció i promoció.
<< Tornar